top of page

MEIE POOLT KÕIK ELEKTRITÖÖD
     JA SISEVIIMISTLUSTÖÖD


Hooldustööd

  Hoolduse eesmärk on hoida elektripaigaldised nõutavas seisukorras. Eristatakse korrapärast ennetavat hooldust , mille eesmärk onvältidaisolatsiooni läbilööki ning hoida seadmed heas seisundis, ja korrastavat hooldust , mille eesmärk on vigaste osade remont või asendamine.Võttes aluseks kehtivad normid ja elektriseadmete tootjate poolsed juhised hoolduse läbiviimiseks, näha ette elektripaigaldise hooldus vastavalt  hoolduskavale ning vajalikud hooldustoimingud kanda päevikusse.

Elektripaigaldiste käit
Käit on töö- jm. toimingust koosnev tegevus elektripaigaldise talitluses hoidmiseks.
Käidutoimingud hõlmavad lülitamisi, juhtimist, kontrolli ja hooldamist, nii elektri- kui ka mitte elektritöid.

TEOSTATAVAD TÖÖD JA TEENUSED

SISEVIIMISTLUS TÖÖD

Korterite, vannitubade, ja eluhoonete  remont, mis hõlmab kõiki vajalikke viimistlustöid

ELEKTRI TÖÖD

Elektritööd, projekteerimine  ja auditeerimine.

VEE JA KANALISATSIOONI TRASSIDE MONTAAZ.

Keskkütte trassid, reovee ja puhta vee trassid ja ventilatsioon.

Services
About

ETTEVÕTTEST

Teostame

elektritöid, projekteerimist ja auditeerimist. Ettevõtte omab elektritöödeks vajaminevat B pädevust. Pakume ka pärast elektritöid vajalikku viimistlust.

Meie koostöö partnerid 

ANDMED

Helista 

+372 5275538

+372  5154573

EMAIL
RELAY OÜ 

Registrikood:

16629734

Juriidiline aadress

Vajangu Tapa vald Lääne-Viru maakond 46002

Contact
bottom of page